Информация за региона

Състояние на водите - Реки, Блата, Язовири, Море

В централната част на общината протича река Ропотамо, образувана от сливането на реките Росенска и Церовска. Долното течение на реката на разстояние 6 до 8 километра е много бавно, тихо и дълбоко с ширина на коритото от 15 до 60 метра. В тази част реката е плавателна за малки лодки.

През територията на общината преминават и по-малките реки: р. Дяволска, р. Росенска, р. Церовска, р. Дуденска, р. Писменска, р. Китенска, които представляват интерес основно за развитието на туризма, за опазване на биологичното равновесие и разнообразие, за водоснабдяване и напояване.

Типични лагуни за странджанското крайбрежие са: Алепу, Аркутино и Стамополу. Това езерно образование и свързаните с него влажни зони придават характерен, неповторим облик на ландшафта. Блатото е гъсто обрасло с блатна растителност и бреговете му не са ясно очертани. Дълбочината на блатото не надвишава 1 метър, а дъното му е покрито с дебел слой тиня. Установено е, че при силни щормове морската вода навлиза в пределите на блатото и водата му слабо се осолява.

На територията на общината има един микроязовир "Ново Паничарево" със завирен обем 1.9 милиона кубически метра и язовир "Ясна поляна" със завирен обем 35 милиона кубически метра.

Природна даденост с доминираща роля за развитието на общината има Черно море. Основно преимущество на крайбрежните води е тяхната чистота, както и по-високата им температура (с 1-2 градуса) в сравнение с водите на северното Черноморие.

Друг благоприятен фактор е ниската соленост на Черно море – 18 промила, както и слабо изразените приливи и отливи, а също така и липсата на опасни обитатели.

В общината има и минерален извор, който се намира близо до къмпинг "Атлиман". Водите идват от дълбочина 700 метра.

1. Горски фонд
2. Защитени обекти
3. Климат и релеф
4. Пясъчни дюни
5. Резерват Ропотамо
6. Състояние на водите - Реки, Блата, Язовири, Море
Къща за гости
Добреви
гр.Приморско
www.dobrevi.com - Всички права запазени

Designed by Suzara design studio