Информация за региона

Резерват Ропотамо

Ропотамо е името на резерват, който е разположен на около 50 километра от град Бургас. На територията на резервата се намират множество интересни и уникални природни обекти - лиманът на река Ропотамо, блатото Аркутино, лонгозни гори, които на тази географска ширина се срещат много рядко, различни скални феномени, мочурища, блата и други.

Скалните образувания, които могат да се видят в резерват Ропотамо са предимно крайбрежни - пясъчни дюни, скалисти брегове, стръмни, терасовидни брегове. В рамките на резервата се намира и Змийският остров - неголям скален остров в Черно море. В крайбрежните части на резервата могат да се наблюдават различни етапи от развитието на дюните.

1. Горски фонд
2. Защитени обекти
3. Климат и релеф
4. Пясъчни дюни
5. Резерват Ропотамо
6. Състояние на водите - Реки, Блата, Язовири, Море
Къща за гости
Добреви
гр.Приморско
www.dobrevi.com - Всички права запазени

Designed by Suzara design studio