Информация за региона

Пясъчни дюни

Северно от Приморско в зоната между лагуната Стамополу и плажната ивица се намира един от най-добре запазените дюнни комплекси по нашето Черноморие. Гребените на най-високите дюни достигат до 19 м. височина и представляват изключителна гледка за посетителите. Това е природната забележителност "Пасъчни дюни-Перла".

Живият свят на дюните: Срещат се голям брой специфични пясъчни (псамофитни) видове растения. По пясъците на дюнните комплекси край Приморско са установени над 80 растителни вида, като 14 от тях са включени в Червената книга на България. Голямо е разнообразието и от безгръбначни животни, редки и застрашени видове земноводни, влечуги и бозайници.

1. Горски фонд
2. Защитени обекти
3. Климат и релеф
4. Пясъчни дюни
5. Резерват Ропотамо
6. Състояние на водите - Реки, Блата, Язовири, Море
Къща за гости
Добреви
гр.Приморско
www.dobrevi.com - Всички права запазени

Designed by Suzara design studio