Информация за региона

Климат и релеф

Територията на община Приморско се характеризира със съчетаване на равнинен, хълмист и нископланински релеф, разчленен от красиви речни долини и разнообразни брегови форми и плажни ивици.

Крайбрежната зона се характеризира със заоблени форми и красиви и широки плажни ивици.

Релефът на община Приморско е уникален с разнообразието и красотата си. Сред неговите забележителности особено се открояват плажните му ивици, които са с площ 1190 хиляди квадратни метра защитени дюни и плажове.

По размера на плажовете, отнесени към общата площ на територията, община Приморско е с най-добър показател, сравнен с останалите крайморски общини на Бургаска област.

Климат: Лятото е сухо и топло резултат на охлаждащото влияние на морето средната температура през юли се колебае между 22-23С. Близостта до относително топлите водни маси прави зимата най-мека за цялата страна.

Важни фактори, за формирането на изключително благоприятните климатични условия са ниската надморска височина и високата лесистост на Странджа планина.

Климатът на общината е умерено континентален с подчертано Черноморско и Средиземноморско влияние, характерен с мека и къса зима и продължително и прохладно лято.

1. Горски фонд
2. Защитени обекти
3. Климат и релеф
4. Пясъчни дюни
5. Резерват Ропотамо
6. Състояние на водите - Реки, Блата, Язовири, Море
Къща за гости
Добреви
гр.Приморско
www.dobrevi.com - Всички права запазени

Designed by Suzara design studio